Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op steentapijt.org. Door steentapijt.org te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op steentapijt.org is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en

typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op steentapijt.org zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

steentapijt.org aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid

van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen

ons in om steentapijt.org zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen

van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij steentapijt.org of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan

steentapijt.org. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door steentapijt.org.

Voor meer informatie over deze Disclaimer kan je contact met ons opnemen