Onderhoud

onderhoud steentapijtNormaal onderhoud steentapijt

Normaal onderhoudt van je steentapijt kan je best doen door middel van stofzuiger. U zult merken dat bij een open structuur de frequentie van stofzuigen lager zal zijn in vergelijking met een gewone vloerbedekking.

Reiniging van oppervlaktevervuiling

Vervuiling door het belopen van de vloer, grijze sluier.
Gebruik een licht natte dweil met een kleine hoeveelheid schoonmaakmiddel. In de meeste gevallen is water al voldoende. Grote hoeveelheden water zijn bij dit soort vervuiling overbodig.

Reiniging van ingedrongen ingetrapte vervuiling

Mayonaise, modder en andere klevende vervuiling.
Met een vochtige doek het op de vloer liggende vuil opdeppen. Het overige vuil met een harde borstel en lauw water uit de vloer vegen. Eventueel met een droge doek nawrijven.

Vloeistoffen

Wijn, bier en andere vloeistoffen
Bij geringere hoeveelheden reinigen zoals beschreven bij hierboven. Bij grotere hoeveelheden geknoeide  vloeistof verdunnen met water en reinigingsmiddel, daarna opzuigen m.b.v. waterzuiger.

Groot onderhoud steentapijt

Afhankelijk van het gebruik van de vloer, 1 of 2 maal jaarlijks
Eerst met een harde borstel goed schrobben. Gebruik een gewoon reinigingsmiddel. Daarna het vervuilde water uit de vloer zuigen met een waterzuiger. Eventueel nogmaals herhalen. Met schoon water naspoelen en opnieuw opzuigen. N.B Bij zeer grove verontreiniging mag verdunde chloor gebruikt worden. Naspoelen is wel noodzakelijk i.v.m neutralisatie van het chloor.

Kauwgom verwijderen

In de handel zijn spuitbussen met koolzuur te verkrijgen. Hiermee kan je de kauwgom bevriezen zodat deze makkelijk te verwijderen is.

Welk reinigingsmiddel

Elk standaard reinigingsmiddel is geschikt. Een laag-schuimend middel is aan te raden met betrekking tot een snelle droging. Bij zeer grote vervuiling adviseren wij het gebruik van industriële schoonmaakmiddelen aan.

Aantasting

Aceton en benzine tasten epoxy in respectievelijk meer en minder aan. Indien een van deze vloeistoffen geknoeid zou worden dit direct spoelen met overvloedig aan water.

Tips onderhoud steentapijt

Met deze bovenstaande tips maakt het onderhoud steentapijt wel heel gemakkelijk.