Privacy

Jouw persoonlijke gegevens geven we aan niemand vrij.

Het feit dat je op onze privacylink klikte, toont aan dat je iemand bent die de feiten wenst te kennen. Privacy en het Internet staan in de belangstelling. Er zijn genoeg reden om op te passen. Wij nemen jouw privacy ernstig en we raden je aan om dat ook zelf te doen. Wij gebruiken systeemlogs en andere bestanden alleen voor het analyseren van verkeerspatronen en routinematig onderhoud van het systeem. Wij verkopen, noch verhuren, noch geven op enige manier gegevens vrij die je hier achterliet, of je je daar nu wel of niet van bewust was (met uitzondering van wettelijke verzoeken van de overheid zoals hieronder in detail aangegeven).